www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Cyklister, grønne forbindelser og vejtræer – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget ønsker en Vesterbro Cykel- og vejtræs-pakke, så alle missing links mellem cykelstier lukkes og der bliver flere vejtræer på Vesterbro.

Pakken indeholder:

Gennemførelse af Vesterbros dele af de planlagte grønne cykelruter (Søruten, Havneruten og Carlsbergruten).
Plantning af vejtræer langs alle de pågældende ruter, som der udover markeres med skiltning.
Skabelse af et grønt forløb fra søerne, over Vesterbro Torv, gennem Skydebanehaven og til Sønder Boulevard.

Flere steder er der sammenfald mellem de grønne cykelruter og cykelsuperstierne, som hovedsageligt anlægges til fordel for hurtigtkørende cykelpendlere. Her er det særdeles vigtigt, at fodgængerne også tænkes ind i planerne. Det gælder f.eks. langs Banevolden på Carlsbergruten.

Formål med projektet

At gøre det mere attraktivt for beboerne at cykle og gå.

At styrke rumlige sammenhænge og forbinde områder, både internt i bydelen og mellem Sydhavnen og Vesterbro.

At give Vesterbro et grønt, men stadig urbant udtryk og gavne miljøet i kraft af optagelse af CO2.

At styrke den biologiske mangfoldighed ved at plante hjemmehørende arter, som kan tiltrække fugle og insekter.

Projektet understøtter kommuneplanens visioner om “Grøn mobilitet” og “Mere grønt i byen”, samt arbejdet for CO2-neutralitet og biologisk mangfoldighed.

Geografi/beliggenhed

Hele Vesterbro

Mulige samarbejdspartnere og projekter, der bygges videre på

Projektet spiller sammen med Istedgade-projektet under Bydelsplanen. Derudover med Københavns Kommunes projekter om Grønne cykelruter og cykelsuperstier.

Forslag til finansiering

Projektet finansieres af Københavns Kommune.

Se flere kommentarer til dette projekt på Facebook her

Læs mere om bydelsplanen og de andre projekter her.


Skriv en kommentar