www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Cykelsti i sigte
UDGIVET nov 2010 19

Efter at Lokaludvalget den 19. agust havde Teknik- og Miljøborgmesteren med på cykeltur på Vesterbro – er der nu en ny cykeltsti ved Enghave Plads i sigte!

Du ved godt, du ikke må, men du gør det alligevel – smutter rundt om hjørnet ved Enghave Plads apoteket, og triller lige så forsigtigt hen ad fortorvet til Enghave plads. Det generer både fodgængerne og er ikke så godt for forhjulet, når du bakser op og ned af kanstenene. Og det vil flere af udvalgsmedlemmerne i Teknik- og Miljøudvalget nu ændre på.

Et medlemsforslag på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 11. oktober stillet af Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten skal sikre en (lovlig)cykleforbindelse til Enghave Plads fra Ny Carlsberg Vej og Enghavevej.

Det indstilles,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et konkret forslag til cyklemulighed til Enghave Plads fra Ny Carlsberg Vej og Enghavevej.

Motivation

Forslaget vil give cyklister fra Kgs. Enghave og Carlsbergområdet en ny, lovlig cykelforbindelse til Fisketorvet og Bryggebroen.

Cyklister ved hjørnet Enghave Plads/Ny Carlsberg Vej/Enghavevej kan i dag ikke lovligt cykle ind og ud over fortovene på Enghavevej og Ny Carlsberg Vej, selvom der her er adgang til en “cykelforbindelse” på østsiden af Enghave Plads frem mod Dybbølsgade.

Der er i dag nogen, der ulovligt cykler over fortovene, uden at det dog giver anledning til væsentlige trafikale problemer. Medvirkende hertil er, at cyklisterne ikke kører ud på kørebanen, men kan fortsætte ad eksisterende cykelbaner og cykelstier.

Cykelpassagen foreslås etableret ved hjælp af ramper og ledelinjer henover fortovet på Enghavevej og Ny Carlsbergvej.


Skriv en kommentar