www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Kickstart Vesterbros Gader 2013 i frugthaven på Otto Busses Vej
UDGIVET maj 2013 07

Kom forbi til ParadisIs og ideudvikling i frugthaven på Otto Busses Vej med Vesterbro Lokaludvalg tirsdag d. 14. maj kl. 15.30 – 18.30! [Mere…]


Borgermøde i aften om Enghave Brygge
UDGIVET mar 2013 19

Du kan lige akkurat nå at smutte med til borgermøde om Enghave Brygge i aften kl. 19-21. læs med her. [Mere…]


Bydelsplan for Vesterbro 2013
UDGIVET feb 2013 05

Åbne kanaler til opsamling af regnvand på Sønder Boulevard, et nyt og imødekommende byrum mellem Hovedbanen, Istedgade og den kommende metroforplads i Stampesgade, liv og offentligt tilgængelige aktiviteter på havnefronten, et sundhedsrum med kapacitet nok, offentligt parkområde i Godsbaneterrænet og mere miljø- og naturformidling med udgangspunkt i Træstubben – Vesterbros urbane miljø- og naturvejledning. Det er nogle af de 15 ønsker til lokale projekter, som er med i Lokaludvalgets forslag til Bydelsplan for Vesterbro 2013.

[Mere…]


Alt om projekterne på Istedgade og Indre Vesterbro
UDGIVET nov 2012 15

Vandmasser, fixerum og fremtidige cykeldrømme – dét var bare nogle af de projekter, Vesterbro i mandags blev briefet om. Nåede du ikke med til mødet – så bliv opdateret her.
[Mere…]


Metroborgermøde
UDGIVET nov 2012 13

Onsdag d. 28. november afholder Københavns Kommune borgermøde om den kommende metrolinie fra Cityringen, som på Vesterbro vil få stationer ved Fisketorvet og Enghave Brygge. Borgermødet afholdes i samarbejde med lokaludvalgene i Kongens Enghave, Valby og på Vesterbro. Mødet finder sted i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, fra kl. 19-21. [Mere…]


Vesterbro JULETRÆSFEST 2012
UDGIVET nov 2012 07

Plakaten er ude, vi er i gang! HUSK åbent juletræsværksted i morgen 8 . november kl.15-18 på Litauens Plads.

Følg med på www.facebook.com/VesterbroJuletraesfest!


Indre Vesterbro/Istedgade møde
UDGIVET nov 2012 06

Vi inviterer i samarbejde med en lokal-borgergruppe alle borgere, erhvervsdrivende og projekt-ejere til et fyraftensmøde om området omkring indre Istedgade. Siden byfornyelsen har området fra Hovedbanen til Gasværksvej ikke set så mange gade- og anlægsprojekter, som den række af projekter, der er i støbeskeen for de kommende fem år. Vi synes, det er en god anledning til at invitere til fyraftensmøde om planerne for området mellem Hovedbanen og Gasværksvej. Se programmet på Facebookeventen.

TID 12. november 2012 fra 17:00 til 19:00
STED Forsamlingshuset Onkel Dannys Plads har adresse på Halmtorvet 3 – inde på den lille plads bag Cafe Mandela.

Massiv forurening på Gasværksvej
UDGIVET nov 2012 05

Vesterbro Lokaludvalg har givet Forældreinitiativet Sikker Skolevej NU økonomisk støtte til at få foretaget målinger af luft- og støjforureningen ved Gasværksvejens Skole. Målingerne og en efterfølgende rapport er udarbejdet af Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd. Rapporten viser bl.a. at forureningen på Gasværksvej er af samme størrelsesorden som på H.C. Andersens Boulevard.

Rapporten er  kan downloades her.

En kortfattet folder om støjforureningen kan downloades her, og en folder om luftforureningen kan downloades her.

En nylig kommunal trafiktælling viste, at der dagligt kører 11.000 biler forbi skolen. Heraf er en del varevogne og lastbiler, som både forurener og er med til at gøre den forholdsvis smalle gade utryg for de bløde trafikanter, hvoraf en stor del er børn på vej til og fra skole.

Derfor foreslår Vesterbro Lokaludvalg, at Gasværksvej lukkes mellem Istedgade og Eriksgade, og at byrummet i stedet omdannes til en plads. Det kan man læse mere om i den kommende Bydelsplan for Vesterbro.