www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET apr 2010 06

Hvad er en Bydelsplan? Her kan du læse mere om, hvad der sker med din Bydelsplan lige nu, og hvad den videre proces for den er.

Bydelsplanen er en af de opgaver, som Lokaludvalget er pålagt at lave for Københavns Kommune. Vesterbro Lokaludvalg har siden foråret 2009 arbejdet med at udarbejde en Bydelsplan. Planen er en vision for Vesterbros fremtid, med forslag til hvordan borgere, Lokaludvalg og andre aktører kan være med til at skabe denne fremtid. Alle Københavns Kommunes bydele skal udarbejde en Bydelsplan, som bydelens lokaludvalg forestår. Bydelsplanen bliver et tillæg til den kommende Kommuneplan, og den er én af de opgaver, som Lokaludvalget er pålagt at lave for Københavns Kommune.

Bydelsplanen er udarbejdet for byområderne Vesterbro og Kgs. Enghave, som tilsammen danner bydelen Vesterbro- Kongens Enghave. I denne bydel er der to lokaludvalg, og bydelsplanen er opdelt, så du kan vælge at læse om kun Vesterbro eller begge områder i bydelen.

Bydelsplanen rummer lokale borgeres, foreningers og organisationers idéer og forslag til hvordan Vesterbro bliver endnu bedre, og hvordan der skal tages hånd om bydelens problemer. Lokaludvalget har arbejdet med forslag fra borgere og aktører, som har dannet udgangspunkt for de fokusområder, der stilles skarpt på i Bydelsplanen.

Men du kan se mere om Bydelsplanen, de overordnede fokusområder og afholdte borgerinddragelsesaktiviteter her.


Skriv en kommentar