www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET aug 2010 08

Vesterbro Lokaludvalg har siden foråret 2009 arbejdet på at udarbejde en Bydelsplan i samarbejde med Center for Byudvikling i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning.

I arbejdet med Bydelsplanen er der bl.a. blevet afholdt guidede ture på Carlsberg og baneterrænnet, lavet en midlertidig have på Vesterbros Torv og afholdt brunch for forældre på barsel og deres poder.

Nu er Bydelsplanen i høring frem til 20. august, hvorefter den skal endeligt godkendes i Borgerrepræsentationen 14. oktober 2010.

Du kan her se Bydelsplanen.


Skriv en kommentar