www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Bydelsplan for Vesterbro 2013
UDGIVET feb 2013 05

Åbne kanaler til opsamling af regnvand på Sønder Boulevard, et nyt og imødekommende byrum mellem Hovedbanen, Istedgade og den kommende metroforplads i Stampesgade, liv og offentligt tilgængelige aktiviteter på havnefronten, et sundhedsrum med kapacitet nok, offentligt parkområde i Godsbaneterrænet og mere miljø- og naturformidling med udgangspunkt i Træstubben – Vesterbros urbane miljø- og naturvejledning. Det er nogle af de 15 ønsker til lokale projekter, som er med i Lokaludvalgets forslag til Bydelsplan for Vesterbro 2013.

Nogle af projekterne i planen har der allerede været arbejdet med i flere år, mens andre er nye. Fælles for dem er, at de er udtryk for Lokaludvalget og mange vesterbroeres overordnede ønsker for bydelen og dens udvikling.

Alle lokaludvalgene i København har lavet bydelsplaner for hver deres bydel, og samtlige 12 planer vil i den kommende tid cirkulere i de politiske udvalg, der bestemmer over hver af kommunens forvaltninger.  Udvalgene vil både komme med overordnede kommentarer og med bud på, hvilke af forslagene, der kan gennemføres indenfor de økonomiske rammer, der er afsat for i år. Det er der nok ikke mange af Vesterbros projektforslag der er, men det er meningen, at Borgerrepræsentationen også i de kommende års budgetforhandlinger skal lade sig inspirere af bydelsplanerne.

Det er én af Vesterbro Lokaludvalgs opgaver at sørge for, at vores projekter ikke går i glemmebogen.

I maj 2013 har bydelsplanen været hørt i alle udvalg og kommer til endelig behandling i Borgerrepræsentationen. Samtidig vil der på Rådhuset være en mindre udstilling om hele byens bydelsplaner.

Du kan downloade forslaget til bydelsplan her.


Skriv en kommentar