www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Budgetønske:  Etablering af fodboldbaner på Otto Busses Vej
UDGIVET jul 2016 22

På en sommerdag som i dag, lokker grønsværen til en tur med fodbolden. Desværre er det ikke mange kvadratmeter Vesterbro har til fodbold og andre boldspil. Men kører man over togskinnerne gemmer Otto Busses Vej på et stort areal, hvor der passende kunne etableres fodboldbaner.

Til september skal borgerrepræsentationen igen mødes om forhandlingsbordet, når budgettet for 2017 skal på plads. Vesterbro Lokaludvalg sendte i maj måned en række ønsker for Vesterbro til kommunens politikere.

Ønsket om etablering af fodboldbaner og i det hele taget omdanne Otto Busses Vejs store område til rekreative kvadratmeter, er ikke et nyt ønske hos Vesterbro Lokaludvalg. Det gamle godsbaneareal, der tidligere har rummet en masse aktiviteter forbundet med togdrift, er i mange år blevet tænkt med i, hvordan Vesterbros borgere kan få adgang til flere grønne, rekreative kvadratmeter.

Ønsket om flere grønne kvadratmeter var i bydelsplanen kombineret med muligheden for lokal afledning af regnvand (LAR). Projektet lagde samtidig op til, at forbinde Vesterbro og Kgs. Enghave bedre ved at åbne op for godsbanearealet. En mulighed der er endnu mere oplagt nu, hvor Enghave Brygge og Frederiks Brygge udbygges og Vasbygade og det store godsbaneareal ligger mellem Vesterbro og de nye byområder ved havnen. Læs projektforslaget fra bydelsplanen 2013


Skriv en kommentar