www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Budgetønske: Døgnåbent i alle fixerum
UDGIVET aug 2016 03

I sensommeren 2016 åbner stofindtagelsesrummet på Halmtorvet 17 og stofindtagelsesrummet Skyen har været i brug i over to år. Både midlertidige og permanente løsninger har vist, at flere overdosis forhindres og der er er færre der fixer på gaden. Derfor er et af Vestrbro Lokaludvalgs budgetønsker, at der skal være døgnåbent de to steder. Det ønskes, at der sættes midler af til, at der kan holdes døgnåbent i både Halmtorvet 17 og i Skyen på Mændenes Hjem – som minimum i det første år af det nye stofindtagelsesrums levetid. Efter et år med døgnåbent i begge stofindtagelsesrum forslå vi, at det evalueres, hvordan rummene bruges i nattetimerne med henblik på en afklaring af, om begge rum fortsat skal have døgnåbent.

Lokaludvalget ønsker, at der på sigt er mindst et døgnåbent tilbud på Vesterbro. Stofindtagelsesrummene er med til at forbedre forholdene for stofbrugerne og mindske gener og fremme rummeligheden i en bydel, hvor mange stofbrugere færdes og befolkningstætheden er stor.

Lokaludvalget har arbejdet for at forbedre forholdene i mange år sammen med lokale aktører og havde også projektet om stofindtagelsesrummet på Halmtorvet 17 med i bydelsplanen fra 2013.

Du kan læse mere om projektet her.


Skriv en kommentar