www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
BUDGET 2017: Flere af lokaludvalgets ønsker imødekommet
UDGIVET sep 2016 14

Vi kan i dag være tilfredse i Vesterbro Lokaludvalg. Flere af de ønsker vi har sendt ind til budgetforhandlingerne, er blevet imødekommet. Bl.a. døgnåbent i et af de to stofindtagelsesrum, skøjtebane i Enghaveparken og udvidelse af Dybbølsbro. Læs mere om, hvad Vesterbro får i budget 2017.

Tirsdag eftermiddag landede budget’17, efter der var indgået et bredt forlig på Københavns Rådhus. Alle partier er med i budgetforliget.

I sin række af ønsker til budgetforhandlingerne havde lokaludvalget bl.a. fokus på skøjtebane, døgnåbent i de to stofbrugerrum og en udvidelse af Dybbølsbro. Som en del af arbejdet med at finde et nyt sted til Gasværksvejens Skole, er der planer  om at rykke den til Kødbyen, bl.a. finansieret af et salg og en flytning af Kulturanstalten. Derfor er lokaludvalget tilfredse med, at de midler der er afsat til planlægningen ikke nævner Kulturanstalten, da vi synes, det er en rigtig dårlig idé at rykke biblioteket og Kulturanstalten væk fra Lyrskovgade.

  • Vesterbro Ny Skole får mindre renovering.
  • Der afsættes penge til at planlægge en ny 3-sporet skole, med madskole og idrætshal, i Kødbyen, som erstatning for Gasværksvejens Skole.
  • Stofindtagelsesrummene på Vesterbro skaber tryghed for både stofmisbrugere og beboerne i området. Derfor afsættes der 18,8 mio. kr. til fortsat at holde døgnåbent i et af de to stofindtagelsesrum. Parterne er enige om, at valget af døgnåbent stofindtagelsesrum på Vesterbro henvises til Socialudvalget.
  • Der afsættes 10,4 mio. kr. over tre år til en ny skøjtebane i Enghaveparken, som opstilles i vinterhalvåret
  • 56,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til en ombygning af Dybbølsbro, så mellemrummet mellem broerne udfyldes, og der gives plads til fodgængerareal, en dobbeltrettet cykelsti og cykelparkering samt 0,4 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. i 2020 og frem til vedligehold og drift.
  • 45,1 mio. kr. i anlæg i 2017 til genopretning af Vesterbrogade (Colbjørnsensgade-kommunegrænsen)
  • Parterne er enige om at videreudvikle en række strategiske erhvervsbydele i København ved at sætte fokus på det enkelte områdes erhvervsmæssige og forskningsmæssige styrker. Der skal udarbejdes handleplaner for 5 bydele: Copenhagen Science City, Sydhavnen, Kødbyen, Ørestad og Amager Øst.

Læs faktaark og aftaletekst for budget’17

koebenhavn-en-by-for-alle-budget-2017-oversigt koebenhavn-en-by-for-alle-budget-2017-kort-fortalt


1 kommentar

  1. Johannes says:

    Ærlig talt kunne hele det sidste stykke af dybbølsbro godt gentænkes – for cyklister og gående virker de nye kalvebod brygge byggerier komplet afskæret fra resten af området både pga dybbølsbro men også pga ramperne og giver også et pladsspild iforhold til fuldintegrerede løsninger

Skriv en kommentar