www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Borgermøde om Sydhavnsmetroen
UDGIVET sep 2015 17

Den 21. september 2015 kl. 19-21 kan du høre mere om VVM-redegørelsen for metro til Sydhavnen, når Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg sammen med Økonomiforvaltningen og Metroselskabet inviterer til borgermøde.

Københavns Kommune har udarbejdet en VVM-redegørelse for metro til Sydhavnen. Borgerrepræsentationen har den 20. august 2015 besluttet at sende VVM-redegørelsen i offentlig høring, og høringsperioden løber fra den 24. august til og med den 18. oktober 2015.

Mødet afholdes på Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

VVM-redegørelse for Sydhavnsmetroen

Formålet med VVM-redegørelsen er at vurdere de miljømæssige virkninger af Sydhavnsmetroen i anlægs- og driftsfasen, så man tidligt kan tage højde for de mulige miljømæssige påvirkninger, og derved undgå eller mindske væsentlige negative virkninger.

I VVM redegørelsen indgår både den aftale og finansierede løsning for metro til Ny Ellebjerg, hvor metroen ender på en station i terræn på sydsiden af stationen, og det alternative forslag, hvor stationen bliver nedgravet og placeret på nordsiden af stationen.

Læs VVM-redegørelsen på blivhoert. Her kan du også komme med høringssvar ind til den 18. oktober

Kom med inputs

På borgermødet vil VVM redegørelsen blive præsenteret, hvorefter deltagerne deles op i tre caféer, hvor man kan diskutere henholdsvis:

  • Fisketorvet, Enghave Brygge og Sluseholmen
  • Mozarts Plads
  • Ny Ellebjerg

På cafeerne deltager både folk fra kommunen og fra Metroselskabet.

Foto: Metroselskabet, Beppe Avallone

Aalborg uni slide 21092015


Skriv en kommentar