www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Borgermøde om kommunalplanen
UDGIVET maj 2019 07

Kommunalplanen 2019 er sendt til intern høring, og vi arrangerer i det regi et borgermøde mandag d. 13. maj, hvor lokale nøglepersoner og lokaludvalgsmedlemmer debatterer fremtidige behov, udfordringer og muligheder på Vesterbro. Og du er også inviteret!

Som en overordnet plan for byens fysiske udvikling består kommuneplanen af visioner og politiske mål, retningslinjer samt rammer for byens udvikling.

Vi har inviteret en række nøglepersoner på Vesterbro til at komme med deres synspunkter på den udvikling i vores by og bydel, som oplægget skitserer. Og dertil om der er fejl og mangler i kommuneplanen, som de føler, der skal pointeres og med i den endelige høring, som Vestebro Lokaludvalg skal lave til rådhusets politikere.

I kan finde kommuneplanen via linket: https://kp19.kk.dk/

Christian Pagh fra Urgent Agency er hyret ind til at være moderator.

Tid og sted:

Mandag d. 13. maj kl. 19-21

Kontaktcentret, Valdemarsgade 21.