www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Borgermøde om Kalvebod Brygge Vest og IKEA-grunden
UDGIVET maj 2016 02

Vesterbro Lokaludvalg inviterer den 10. maj til borgermøde om udviklingen af Kalvebod Brygge Vest og de lokalplansændringer, der er lagt op til. 

Mød op tirsdag den 10. maj, når SOHO i Den Hvide Kødby lægger gulv til borgermøde om Kalvebod Brygge Vest, hvor der er planlagt IKEA, ungdomsboliger, grønne strøg og lokal afledning regnvand.

Hvor og hvornår

Tirsdag den 10. maj 2016 – kl. 19.00-21.00

SOHO, Flæsketorvet 68, 1, 1711 København V

Program

Kl. 19.00 – Oplæg v/ Dorthe Mandrup
Kl. 19.45 – Oplæg v/ Ingvar Sejr Hansen
Kl. 20.15 – Muligt at stille spørgsmål til de individuelle projekter på grunden
Kl. 20.50 – Afrunding ved Vesterbro Lokaludvalg

Baggrund for mødet

IKEA ønsker at etablere et varehus på ca. 37.000 m2 på Kalvebod Brygge ved Dybbølsbro på et tidligere baneareal. IKEA har indgået aftale med to andre aktører, der ønsker at bygge henholdsvis et hotel med ca. 1.250 værelser ved Arni Magnussons Gade og ca. 500 ungdomsboliger i to høje bygninger ved Dybbølsbro som en del af det samlede projekt. Projektet afviger fra den gældende lokalplan og højdebestemmelser i Kommuneplan 2015. Projektet forudsætter derfor en ny lokalplan med kommuneplantillæg. Startredegørelsen for IKEA-varehuset er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2015 og af Økonomiudvalget den 19. maj 2015.

Økonomiudvalget vedtog den 12. april at gå videre med den foreliggende ændring af lokalplanen efter, der var foretaget ændringer, så der nu indgår flere grønne områder i planen.

Læs referatet fra Økonomiudvalgets møde den 12. april

IKEA_Set fra luften Dorte-Kavel-03_IKEA


Skriv en kommentar