www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Borgermøde: Oehlenschlægersgades Skole
UDGIVET mar 2018 01
Københavns Kommune og Vesterbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om planforslagene, tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00-21.00.

Det er nødvendigt med en ny lokalplan samt kommuneplantillæg for at muliggøre udbygning af Oehlenschlægersgades Skole. Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen gennemgår planforslagene og Vesterbro Lokaludvalg er med for at give sit besyv.

Mødet afholdes i Tænkeboksen, Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 57, 1663 København V.

Oehlenschlægersgades Skole – lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Lokalplanen og kommuneplantillægget har til formål at muliggøre den ønskede udbygning, der ikke kan rummes indenfor den nuværende kommuneplanramme og den for området gældende byplanvedtægt nr. 73. Med lokalplanen tages der nærmere stilling til nedrivning, placering og udformning af nybyggeri, friarealer, herunder samspil med den nyanlagte del af Litauens Plads, beplantning, bevaringsværdige bygninger og bebyggelsens fremtræden mv. Planen er målrettet brugen til skole og fritidshjem mv.

Læs lokalplanforslaget her

oehlenschlægersgade skole lokalplan

Klik for at se kortet i større format.


Skriv en kommentar