www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Borgerdialog: Trafiksnak foran Føtex
UDGIVET apr 2015 16

Var du forbi i tirsdags den 14. april og få en snak med lokaludvalgsmedlemmer og Niels Bjerrum (S) fra Borgerrepræsentationen foran Føtex Vesterbrogade? Mange af de borgere, der blev spurgt, syntes om løsningen med at inddrage billisternes højresvingsbane til fordel for fx cykelparkering.

Vesterbro Lokaludvalg arrangerede tirsdag d. 14/4 kl. 16 gadehøring om forsøgsordningen med udvidet cykelparkering foran Føtex på Vesterbrogade. Høringen munder ud i at Lokaludvalget giver Teknik og Miljøforvaltningen input til deres evaluering af ordningen.

Ordningen er en succes

Formanden for Lokaludvalgets teknik- og miljøudvalg Bruno Schwede, havde inviteret forsøgsordningens initiativtager, medlem af Borgerrepræsentationen, Niels Bjerrum (S) og Vesterbros trafikanter til gadehøring om den forsøgsordning, der har inddraget en del af højresvingsbanen til fordel for cykelparkering og forbipasserende på det kaotiske spot på Vesterbrogade.

Folk synes helt grundlæggende, at det er en rigtig god idé at inddrage noget af bilisternes højresvingsbane til fordel for cykelparkering og fremkommelighed foran Føtex”, siger Bruno Schwede efter dialog med flere Vesterbroere.

Niels Bjerrum supplerer: ”Biltrafikken synes stort set upåvirket af, at noget af højresvingsbanen er inddraget. Selv her i myldretiden er der ikke mange, der benytter den lange højresvingsbane mod Værnedamsvej.

Det er fortsat svært at komme forbi lige foran indgangen

Mange af borgerne kunne dog stadig se forbedringsmuligheder for fremkommeligheden foran Føtex. Således var der flere, der udtrykte skepsis overfor at Føtex’ udstillinger (med fx blomster) fylder så meget, som de gør. Men der var også flere, der kunne se det smarte i at lave en alternativ tilgang til cykelparkeringen lige foran indgangspartiet. Det er Bruno Schwede og Niels Bjerrum enige i: ”Man kunne inddrage det ene cykelparkeringsfag lige foran indgangen. Det ville frigive plads til forbipasserende, så man f.eks. kan komme forbi med en klapvogn, uden at skulle ind i butikken først”, siger de to samstemmende.

Som en anden mulighed fremhæver Bruno Schwede, at man kunne omlægge skråparkeringen på fortovet til parallelparkering.

Det handler også om cykelkultur

Flere påpegede også, at det handler om cykelkultur. Der er mange, der parkerer ulovligt og derved spærrer for forbipasserende. Det er et problem, mener Niels Bjerrum: ”Hvis vi skal lykkes med at forbedre forholdene for cyklister og fodgængere, er det helt afgørende, at vi alle sammen respekterer anvisningerne.” slutter Bjerrum.

Svar til Kommunen

Vesterbro Lokaludvalg giver i løbet af uge 16 input til evalueringen af forsøgsordningen. Her vil dialogen med trafikanter og handlende på Vesterbrogade blive brugt som grundlag.

IMG_20150414_162438 IMG_20150414_162704 IMG_20150414_160905 IMG_20150414_162401


Skriv en kommentar