www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Bløde trafikanter til og fra Carlsberg – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget ønsker, at der under udviklingen af Carlsberg kommer større fokus på prioritering af bløde trafikanter.

Det skal være lettere for bløde trafikanter at komme til og fra Carlsberg, og der skal være gode stiforbindelser til at forbinde de to nye byområder, Carlsberg og havnen.

Konkret ønskes:

  • Cykelstier uden brosten på Ny Carlsbergvej
  • Den kommende bro over banen fra Carlsberg til Vigerslev Allé suppleres med dobbeltrettet cykel- og gangforbindelse bag om Vestre Fængsel og videre til Bavnehøj idrætsanlæg
  • Trafiksignal eller anden sikker overgang for cykler og gående over Enghavevej v. tunnelen til Otto Busses Vej. Samme tunnel bør udvides eller renoveres.

Formål med projektet 

At skabe rammer for et aktivt byliv.

At sammenbinde bydelens områder.

Projektet understøtter kommuneplanens vision om “Grøn mobilitet”.

Geografi/beliggenhed

Adgangsveje til Carlsberg, samt strækningen mellem Carlsberg og Otto Busses Vej

Forslag til finansiering

Projektet søges finansieret af Københavns Kommune.

 

Se flere kommentarer til dette projekt på Facebook her

Læs mere om bydelsplanen og de andre projekter her.


Skriv en kommentar