www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Bæredygtig affaldssortering
UDGIVET aug 2015 10

Københavns Kommune har afsat 500.000 kr. til forsøg med udvikling af nye affaldsløsninger og måder at øge genanvendelsen hos københavnerne. Puljen støtter projekter, som på en nytænkende måde gør det nemmere og mere effektivt at sortere husholdningsaffald og øge genanvendelsen. Ansøgningsfrist 1. september og 3. november 2015. 

Puljen har ansøgningsfrist den 1. september og den 3. november 2015. Ansøgningsmateriale og kriterier for forsøgene

Puljen støtter projekter, som på en nytænkende måde bidrager til at gøre det nemt og effektivt at sortere husholdningsaffald og øge genanvendelsen i de københavnske husholdninger.

  • Projektet skal have inspirationsværdi
  • Projektet skal have udbredelsespotentiale
  • Det vurderes positivt, hvis projektet har potentiale til at skabe grøn vækst, men der gives ikke støtte til egentlig produktudvikling.
  • Det vurderes positivt, hvis projektet rummer et element af samarbejde mellem foreninger, erhverv, borgere og kommune
  • Projektet skal indeholde et borger- eller brugerinddragelsesaspekt.
  • Forsøget skal være i overensstemmelse med Ressource- og Affaldsplan 2018’s formål og indsatser. Se mere om Ressource- og affaldsplan 2018

Skriv en kommentar