www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET jun 2011 08
Artikel af Tine Malm (kommunikationsmedarbejder for Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg) marts 2010

Dit høringssvar bliver læst, men om det ændrer politikernes holdning, er en helt anden sag. Det hjælper dog at være saglig og skarp i stedet for bare sur, lyder et godt råd.

Er det bare en høflig øvelse, når politikerne og forvaltningerne beder om høringssvar, eller bliver de faktisk læst? Det spørgsmål stiller borgere måske sig selv, når de henvender sig til lokaludvalget med kommentarer til høringsforslag eller selv forfatter et.

Før politikerne ser høringssvarene læser embedsmændene dem fra ende til anden. Så skriver de et sammendrag af dem til politikerne, så de kan få et hurtigt overblik over de holdninger og argumenter, der er i en sag.

Inge Kolind er specialkonsulent i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og har siddet med flere høringer på dette område.

>>Det er en myte, at det ikke bliver bemærket. Høringssvarene bliver gengivet meget ordentligt og seriøst. Det er en meget god idé at sende høringssvar, hvis man har noget på hjerte. Vi sender det jo ud for at sikre, at alt er hørt<<, siger hun.

Udover sammendraget er de rigtige høringssvar til rådighed for politikerne og for Morten Kabell (EL), Teknik- og Miljøudvalget er de en fast del af pensum, når han sætter sig ind i en sag.

>> Høringssvar kan give god ammunition. Jeg kan helt klart hente argumenter, som jeg selv kan bruge. Ofte gør høringssvar opmærksom på nogle problemstillinger, som vi ikke selv har tænkt på. De er meget vigtige for nærdemokratiet<<, fastslår han.

Han har også ændret holdning til nogle sager efter at have læst høringssvar. Ved forslaget om broer over Inderhavnen og Christianshavns Kanaler var Enhedslisten principielt for broerne, hvis de kunne bygges uden at ødelægge det nuværende sejlermiljø. Efter han havde læst høringssvarene, blev han dog overbevist om, at det ikke var tilfældet og stemte nej.

Surt bliver ikke taget seriøst

Afhængigt af sagen kan høringssvarene blive meget tekniske, og han mener, det er tydeligt, der sidder nogle eksperter lokalt og skriver høringssvar.

>>Nogle af høringssvarene er så formfuldendte, som de rapporter man får fra ingeniører. Men så langt behøver man slet ikke at gå, de høringssvar, der bliver noteret på en serviet, det bliver også taget seriøst<<, forsikrer han.

Det værste man kan gøre i høringssvar er at sende ren brok, mener Morten Kabell, for så falder chancerne for at gøre indtryk på politiske drastisk. Ved den offentlige høring om Metrocityringen kom der høringssvar fra nogle grupper, der var meget negative og som heller ikke opstillede seriøse alternativer.

>>Det førte til at politikerne sagde: Det her, det kan vi ikke lære noget af. De rendyrkede sure høringssvar, det er sjældent, de bliver taget seriøst. Men det er tydeligt, at de som er velunderbyggede, de tages seriøst<<, siger han.

Det største antal høringssvar Morten Kabell har læst på en sag er de 180 der kom til netop høringen om Metrocityringen.

>>Det tog et par dage i sofaen og nogle gode kopper te. Det er jo et projekt til 18. mia. kr., der får stor betydning for København.  Men jeg følte mig vanvittig godt forberedt på de 10 borgermøder jeg var ude til bagefter, fordi jeg vidste, hvad der kunne komme af argumenter for og imod<<,fortæller han.

Hos Karin Storgaard (DF), der også sidder i Teknik og Miljøudvalget, er der heller ingen slinger i valsen.

>>Jeg læser alt igennem<<, lyder det fra hende.

Det kræver meget tid og ofte bliver weekenderne inddraget til læsning. Men de er vigtige at læse, fordi det giver et indblik i de forskellige holdninger lokalt, mener hun.

Rot jer sammen

Signe Goldmann (SF), sidder både i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget. Hun læser sammendraget af høringssvarene, som embedsmændene skriver, men går også ofte på opdagelse i de konkrete høringssvar.

>>Det kan være rart at se, hvad der står direkte, især hvis det er et særlig konfliktfyldt emne. Så bliver jeg måske gjort opmærksom på nogle problemstillinger, og jeg får en fornemmelse af, hvad de forskellige grupperinger mener<<, fortæller Signe Goldmann, der ikke vil nævne konkrete sager.

Hun har ikke decideret ændret holdning om en sag på grund af høringssvar, men får ofte øje på flere spørgsmål i en sag ved at læse dem. Signe Goldmann mener også, at de værste høringssvar er dem, der kun er sure, mens man højner muligheden for indflydelse, hvis der er konkrete forslag og man forsøger at imødekomme det forslag, der er fremlagt, fastslår hun.

Ved spørgsmålet om, hvordan man som borger får størst indflydelse svarer Signe Goldmann:

>>Det gør man ved at rotte sig sammen i borgergrupper. De kan få ret stor indflydelse, også når de står sammen med lokaludvalgene. Bryghusgruppen havde for eksempel meget indflydelse. Men det er vigtigt at sige, at det at blive hørt, er ikke det samme som at få sin vilje. Som politikere har vi jo ret til at have vores egne holdninger<<, understreger Signe Goldmann.

Vær klar i mælet

Brian Hansen, områdechef i Center for Trafik, arbejder lige nu med høringen om Forslag til strategi for tung trafik og har siddet med tidligere høringer på forskellige projekt- og planforslag. Han råder forfattere af høringssvar til at være klar i mælet og hurtigt nå frem pointerne. Hvis det griber om sig, og der listes 35 sider med problemer, kan det godt efterlade politikerne med en opgivende holdning.

Han mener dog, at mange af høringssvarene er velkvalificerede, men der kan være langt til, at de forårsager konkrete ændringer.

>>Ofte er der gode idéer i høringssvarene, hvor vi eller politikerne tænker, at det kan der være noget om. Men der er forskel på, at tage forslagene i høringssvarene alvorligt og så til at sige: det gør vi. Der skal meget til helt at aflyse et projekt væk, hvis man er langt henne i planlægningen<<, forklarer Brian Hansen.

Han har dog et eksempel, nemlig det tidligere projekt om en havnetunnel ved Kastellet i 1999, hvor massiv lokal modstand medvirkede til, at projektet blev skrinlagt.

 >>Er holdningen den samme i 90 procent af høringssvarene, er det klart, det gør indtryk. Kommer der et enkelt synspunkt, der er skidegodt, kan det nu også sagtens blive brugt<<, fortæller Brian Hansen.

Sådan bliver du hørt:

Lokaludvalget samler holdninger og kommentarer fra bydelen ved høringssager både gennem borgermøder, annoncer, flyers mm. På vores hjemmeside kan du læse om offentlige høringer, og du er meget velkommen til at sende din kommentar tilvesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk

Der findes du slags offentlige høringer: lokalplaner og andre offentlige høringer:

  • Lokal- og kommunalplaner skal ifølge planloven i høring to gange. En forudgående høring, mens forslaget er under udarbejdelse og en offentlig høring, når Borgerrepræsentationen har godkendt forslaget. Høringsperioden skal være otte uger.
  • Andre høringer handler om alt andet en lokal- og kommunalplaner. Det er politikerne, der beslutter om en sag skal i høring.
  • Nogle gange er forslaget meget konkret og andre gange søger man åbent efter input og forslag til fra interessenter og borgere.
  •  Læs mere om offentlige høringer på

www.blivhoert.kk.dk og  http://www.kk.dk/lokalplaner.aspx

Sådan skriver du et godt høringssvar:

  • Hold dig til sagen og lad være med at pakke pointen ind i alt for mange detaljer.
  • Konkrete idéer og alternativer er ofte brugbare for politikere og embedsmænd
  • Ren brok og sure opstød giver ikke pote. Kritik skal være sagligt begrundet og konstruktiv

Skriv en kommentar