www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Åben skole: Projekt med kodning og innovation i folkeskolerne
UDGIVET jul 2017 05

Skal din virksomhed være med? Københavns Kommune har haft stor tilslutning til undervisning i kodning i skoleåret 2016/2017 og åbner derfor op for, at flere skoler og virksomheder, kan indgå i samarbejdet. Vesterbo Lokaludvalg støtter op om det gode initiativ og håber at lokale virksomheder har lyst til at deltage.

I Coding Class Cph lærer eleverne at innovere og skabe digitale løsninger på virkelige problemer i simple programmeringssprog. Formålet er at forankre elevernes arbejde i en virkelighed uden for skolen sammen med virksomheder.

Omfang og forventninger

Forløbet – der for eleverne strækker sig over ca. 3 måneder – indebærer for virksomheden, at de deltager i ca. 3 møder/besøg af 1-2 timers varighed:

  • Et fælles indledende møde på Københavns Rådhus d. 30. august 2017. Her møder virksomheden den lærer, som har de tilmeldte klasser, der skal arbejde sammen med virksomheden. Den case som eleverne kan arbejde med udfærdiges her af læreren i samarbejde med virksomheden.
  • Et besøg på skolen hvor eleverne viser deres foreløbige produktioner, ideer og skitser og får feedback af virksomheden, så eleverne kan arbejde videre.
  • Et afsluttende besøg som evt. kan holdes på virksomheden. Her kan eleverne vise deres færdige produktioner. Et forslag til set-up kunne være a la ”Løvens hule”, hvor eleverne bedømmes for deres produkt og evt. forslag til, hvordan de kan arbejde videre med at forfine deres produktion yderligere.

Vi vil gerne understrege at indsatsen fra jeres side kan holdes nede til et minimalt tidsforbrug, men for eleverne betyder jeres deltagelse meget i forhold til at skabe autentiske og motiverende læreprocesser.

Skolerne har tilmeldt sig Coding Class Cph periodevist, og I kan som virksomhed få indflydelse på, hvornår I ønsker at deltage;

Periode: august-oktober 2017
Periode: oktober-januar 2018
Periode: januar- marts 2018

Læs mere om Coding Class-projektet


Skriv en kommentar