www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Åben skole: Projekt med kodning og innovation i folkeskolerne
UDGIVET jun 2018 16

Skal din virksomhed være med? Københavns Kommune har haft stor tilslutning til undervisning i kodning og åbner derfor op for, at flere skoler og virksomheder, kan indgå i samarbejdet. Vesterbro Lokaludvalg støtter op om det gode initiativ og håber at lokale virksomheder har lyst til at deltage.

I Coding Class Cph lærer eleverne at innovere og skabe digitale løsninger på virkelige problemer i simple programmeringssprog. Formålet er at forankre elevernes arbejde i en virkelighed uden for skolen sammen med virksomheder.

Omfang og forventninger

Forløbet – der for eleverne strækker sig over ca. 3 måneder – indebærer for virksomheden, at de deltager i ca. 3-4 møder/besøg af 1-2 timers varighed:

 • Et fælles arrangement på Københavns rådhus den 23. august 2018 kl.14-16 for skoleledere, lærere,
  repræsentanter for virksomhederne, kommunale pædagogiske konsulenter og Børne- og
  ungdomsforvaltningens borgmester Jesper Christensen. Her præsenteres konceptet i Coding Class Cph ift. den overordnede målsætning samt konkret indføring i den proces, som eleverne skal igennem for at
  kvalificere den case, som I har stillet. Her får virksomheden samtidig mulighed for at møde de lærere, som de skal samarbejde med og drøfte den case, som eleverne skal arbejde med.
 • Et besøg på skolen hvor eleverne viser deres foreløbige produktioner, idéer og skitser og får feedback af
  virksomheden, så eleverne kan arbejde videre med deres løsningsforslag.
 • Et afsluttende besøg som med fordel kan holdes på virksomheden. Her kan eleverne vise deres færdige
  produktioner i et set-up a la Løvens Hule, hvor eleverne bedømmes for deres idéer og løsningsforslag.

Læs mere om Coding Class-projektet