www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Sundevedskarréen og Vesterbrogade 107C: Nedrivningstruet
UDGIVET jan 2016 26

Sundevedskarréen står over for et kommende lokalplansforslag, hvor København Kommune vil lave en samlet planlægning af området. Som en del af planlægningen er der kommet et forslag om at rive den eksisterende bygning samt baghus ned på Vesterbrogade 107C, hvilket Vesterbro Lokaludvalg er imod.

Vesterbro Lokaludvalg har modtaget forslag til nedrivning af den eksisterende bygning samt baghus og erstatte den med en ny ejendom på adressen Vesterbrogade 107c.
Vesterbro Lokaludvalg gør opmærksom på, at ejendommen indgår i området for det kommende lokalplansforslag for Sundevedsgade-karren, hvor der skal ske en samlet planlægning af området, herunder adgangsveje, brandveje mm. Ligesom nybyggeri i karren bør ses i en helhed arkitektonisk, ift. nødvendige adgangsveje, og hvor skyggevirkninger i forhold til naboer og udearealer kan bedømmes samlet.

Far med lempe
Vesterbro Lokaludvalg anbefaler, at nedrivningen og opførslen af en ny ejendom stilles i bero indtil den samlede plan er vedtaget. En del af begrundelsen er, at Københavns Museum har gjort opmærksom på, at ejendommen har en særlig historisk interesse.

Uden at bedømme forslagets arkitektur i øvrigt, finder Vesterbro Lokaludvalg ikke at det foreslåede projekt ikke i særlig høj grad er indpasset i den bestående husrække på Vesterbrogade.
I øvrigt finder vi, at sagen ikke er i overensstemmelse med Forvaltningslovens § 19 stk. 1 og § 20 stk. 2 i hele sit omfang.

Læs det fulde høringssvar

Lokal utilfredshed

Flere borgere har valgt at udtrykke deres utilfredshed med projektet i både lokalavisen Vesterbro Bladet og i en Facebookgruppe, hvor de har fået held til at få kontakt til Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell, der deler deres utilfredshed og foreslår at der udarbejdes en bevarende lokalplan for de gamle slagtergårde.

Læs artikel i Vesterbro Bladet, hvor historiker Hanne Fabricius fortæller om området og se Facebookgruppen.


Skriv en kommentar