www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Ungetræf og Ungeråd – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget ønsker at inddrage bydelens unge i udformningen af bydelens tilbud og indretning. Derfor ønsker udvalget, at der bliver nedsat et ungeråd og afholdt et årligt ungetræf målrettet de 13-18-årige.

Der bliver stadigt flere unge på Vesterbro, og flere af dem har udtrykt ønske om at få indflydelse på deres hverdag. Derfor er bydelen et oplagt sted for et pilotprojekt med det formål at indsamle erfaringer med bydels-ungeråd, der inddrager unge i det lokale demokrati, og som samtidig er talerør for unge i bydelen i forhold til Lokaludvalgets arbejde.

Et ungeråd skal nedsættes på de unges præmisser, og lokaludvalget ønsker ikke at lægge bindinger på rådets formål og virke.

Lokaludvalget ønsker generelt at støtte unges aktiviteter, bl.a. ved at udvalget støtter de unge i udformningen af puljemiddelansøgninger og prioriterer aktiviteter arrangeret af unge i byområdet i uddeling af puljemidler.

Formål med projektet

Formålet med projektet er at skabe viden om, hvad der får de unges projekter ud over rampen. Projektets mål er at skabe strukturer, der forankrer dialogen med de unge i og på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og lokalt i bydelen.

Mulige samarbejdspartnere og projekter, der bygges videre på

Settlementet, eksisterende klubtilbud, diverse kulturinstitutioner, …

Forventet tidsplan for realisering

Opbygning af organisation, klare formål mv. for ungeråd inden første ungetræf afholdes ultimo 2013.

Forslag til finansiering (lokal, kommunal, eksterne parter)

Pilotprojekt for ungeråd: Københavns Kommune afholder udgifter på 3 årsværk for en AC-medarbejder samt timer til frikøb af samarbejdspartnere.

Ungetræf: Vesterbro Lokaludvalg afsætter 10.000/år til gennemførelse af ungetræf.

Se flere kommentarer til dette projekt på Facebook her

Læs mere om bydelsplanen og de andre projekter her.


Skriv en kommentar