www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

I 2012 udarbejdede Vesterbro Lokaludvalg en bydelsplan, der har været gennem høring i Borgerrepræsentationens Udvalg den 23. maj 2013 ligeledes blev godkendt. Du kan læse bydelsplanen i dens fulde længde her.

Møder, fester, debatter og kreative indslag har dannet grundlag for kontakten mellem Vesterbro Lokaludvalg  bydelens beboere og aktører. Herfra har Lokaludvalget fået indsigt i de udfordringer, drømme og ideer, der tegner Vesterbro som bydel. Bydelsplanen er baseret på lokale ønsker og er et bindeled mellem den overordnede og lokale planlægning i Københavns kommune. Københavns Kommunes politikere vil ud fra bydelsplanen kunne blive opmærksomme på Vesterbros borgeres vigtigste ønsker, interesser og synspunkter.

Bydelsplanen beskriver 15 konkrete fokusprojekter, der kan udvikle bydelen ud fra den lokale vision.