www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

 

Her på siden kan du læse om tips og hjælp til udvikling af dit projekt til Vesterbros Gader, men også mere generelt. Du kan læse om:

 

  • Få hjælp til dit projekt
  • Tilladelser
  • Finansiering
  • Offentliggørelse

 

Få hjælp til dit projekt

I Vesterbros Gader 2013 på OTTO B. kan du få rådgivning på serien af møder i ÅBEN HAVE. Men der er mange andre muligheder for at få rådgivning om projekter:

Klik ind på projektværkstedet og få hjælp til projekt- og ideudvikling, fundraising, budgetlægning og PR-arbejde:http://www.kk.dk/pv

Du kan desuden kontakte Frivilligcenter Vesterbro, der også kan hjælpe med fundraising og projektudvikling med specifikt kendskab til Vesterbro: http://www.frivilligcentervsv.dk/
Er du ung, kan du smutte forbi Kraftwerket og få rådgivning – dem finder du på: http://kubik.kk.dk/kraftwerket
 Skal du bruge et lydanlæg, kan du leje Vesterbrokanonen, der er et lydanlæg på en Christianiacykel, for et beskedent beløb.

Tilladelser

I Vesterbros Gader 2013 vil projekter, der vinder og finder sted på OTTO B., få hjælp til tilladelser fra konkurrence-teamet. Mere generelt gælder:

Tilladelser er ofte en hurdle ved gaderumsprojekter. Du skal have en tilladelse af vejmyndighederne, hvis du skal bruge offentlige pladser eller veje til dit arrangement. Dette er dels for at sikre, at andre ikke holder en event på samme sted og tidspunkt, og dels for at opfylde krav til sikkerhed mv. Skal du eksempelvis opsætte en scene, spille høj musik, samle mange mennesker på en gade eller sælge mad eller drikke, skal du også søge andre tilladelser.

Se her for at se hvilke tilladelser, du måske skal bruge, og for at booke pladser eller veje til dit arrangement.
Du kan også følge trin-for-trin guiden her.

Finansiering

De færreste projekter er fuldt egenfinansierede. Finansiering fra andre kilder eller fundraising er ofte nødvendig for at gennemføre et projekt. Konkurrencen i forbindelse med Vesterbros Gader 2013 på OTTO B. finansierer de(t) vindende projekter med op til kr. 50.000.

Har du andre projekter i tankerne eller vinder du ikke, men vil gerne gennemføre det alligevel, kan du…

Søge Vesterbropuljen

Søg Områdefornyelsen på Vesterbros puljer (Pulje for borgerinitiativer og Kreativt Forum)

Søg København Kommunes puljer til diverse formål.

Skandia – Idéer for livet Fonden

Social- og Integrations ministeriet: Pulje til støtte til udviklingsprojekter, som skal afhjælpe eller forebygge sociale vanskeligheder for udsatte grupper  (satspuljen 2012); Tips- og lottopuljen til særlige sociale formål; Tips og Lottopuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Realdania

Offentliggørelse

Til bl.a. et projekt, der modtager midler fra Vesterbropuljen, stilles der krav om offentliggørelse (bred opreklamering i bydelen). I konkurrencen Vesterbros Gader laver Vesterbro Lokaludvalg fælles PR (bred opreklamering i bydelen) for de vindende projekter. Da et kriterie for juryens bedømmelse er, at projektet er synligt og netværksskabende,  er det samtidig en god ide at overveje offentliggørelse af netop dit/jeres projekt.

Der er mange måder at gøre sit projekt offentligt, nogle bekostelige andre ganske gratis:

På www.Vesterbrobasen.dk kan du oprette dit projekt/arrangement og forening – det er let og ganske gratis!

Beskrivelse på egen eller andres hjemmesider er generelt et godt redskab.

Du har mulighed for at oprette et arrangement som en begivenhed på www.Kultunaut.dkGratis oplevelser i Byen, aok.dk, og ofte meget effektivt: Facebook. Du kan kontakte eller dele via sider på Facebook, f.eks. på Vesterbro Lokaludvalgs Facebook-side.

Lokaludvalget lægger også gerne begivenheder på Lokaludvalgskalenderen og hjemmesiden  – send os en mail på vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk hvis du ønsker, at vi skal gøre opmærksom på dit arrangement.

Mailing-lister, dine/jeres eller samarbejdpartneres/arrangørers, er også en oplagt mulighed, evt. med vedhæftet pdf.

Lokale aviser og andre medier kan kontaktes – fx Vesterbro-bladet, I byen, og gratis aviserne – og du/I kan invitere journalister til et arrangement m.m.. Dette kan føre til gratis pressedækning, fremfor det mere bekostelige alternativ at købe annoncer.

Plakater og flyers er en mulighed, der kan være dyr, men ikke nødvendigvis er det (tegn, fortæl, kopir og tape op). Det er en god ide at spørge butikker, skoler, foreninger etc. om du/I må reklamere dér, fx i deres vindue. Eller opsøg fester og andre arrangementer i bydelen. Dermed komme du i direkte kontakt med en række mennesker, der bliver opmærksomme på dit projekt.

Mund-til-mund metoden er heller ikke dårlig! Snak om dit projekt med 10 mennesker hver dag  i en uge, og aftal at de 10 siger det videre til 5 hver, osv.

Find selv på flere alternative metoder, og brug dem i dit projekt, det bidrager også til netværk.

Vil du vide mere

Du kan læse mere og få flere gode råd på siden for Vesterbropuljen, bl.a. kan du downloade VESTERBROPULJEGUIDEN

Skriv en kommentar