www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Her kommer løbende dokumentation af visionsprocessen 2013 på OTTO B i tekst, billeder og video, samt links til pressedækning. Pt kan du se resultater fra ideudviklings workshop 25. maj, og ideudviklings workshops 14. maj (nederst). Se pt billeder og vidoer på Facebook.

RESULTATER FRA IDEUDVIKLINGS WORKSHOP 25. MAJ 2013 

Nedenfor kan du se resultaterne af den anden idenudviklings workshop. Deltagerne var dels gengangere fra den første ideudviklings workshop d. 14. maj (se ideerne her fra nederst), dels nye folk. Vi håber at se alle samlet, og flere nye folk, til næste Åben have d. 4. juni!

Dialogen d. 25. maj drejede sig meget om hvordan at lave og organisere manifestationer eller prototyper af projektideer. En dialog som kan fortsætte d. 4 juni, dagen før deadline i konkurrencen.

Samlet event eller prototypedag

Et resultat af dagen var, at vi satser på en samlet event eller prototype-dag i august måned, hvor prototyper og manifestationer af projektideer kan realiseres og testes og vesterbroere inviteres til et åbent arrangement. Til formålet mobilhegnes et område (fx haven og Tømmergården). Deltagerne ville også gerne have mulighed for at bruge malerhallen eller blot et rum i malerhallen.

Ambience / “sektioner”:  Ideer om stilhed når ankommer til området, langsomt opdage hvad der sker rundt omkring, mere larmende aktiviteter længst nede på området

Navnekonkurrence på Facebook, evt. spørgeskema om dato

(dato, hegning, strøm, toiletter)

Forslag / ideer til samlet event

Workshops med foredrag af fx Prags B., Giv Rum nu

Byggeworkshops, fx Karmakanonen: Bygge grønt cykelanlæg

Workshops med kunstnere som undervisere

Gallerier med udstillinger

Guerilla film/biograf og videoinstallationer

Performance og installationskunst (fx lysinstallationer i Birkelund)

Cykel installationer / brug af cykler til kunstprojekter (der er et sted på området hvor cykler uden ejere smides, inden de afhentes af politiet)

Chimes i haven

Brunch / fælleskøkken m. fødevarer man selv kan producere i byen

Skattejagt på området

Fodbold: Låne mindre mobil bane gennem inddragelse af SSB Settlementet boldklub, udover Vestia (der har et projektforslag om fodboldbaner på området).

Yoga

Bar i tog

Mobil sauna

Byggelegeplads eller musik legeplads (eksempel refereret fra Malmø)

Skov- og græsplæne omdannet til kreativ legeplads for før børn og voksne

Musik og/eller lydinstallationer

Ny cirkus

Indgangen / tunnel: Ide om at bearbejde tunnel med fx skiftende lys, “tåge”, eller udstilling om potentialer og fremtidsdrømme

Vejen ned til OTTO B: Ide om at lave en “tråd” i gaderne på vejen ned til Otto Busses med installationer, måske en skattejagt.

Hegnet: Et hegn i forbindelse med event vil være mobilt. Men en ide var fortsat at bearbejde/udsmykke hegnet og teste ideer til hvordan et fremtidigt egentligt hegn kan udforme sig.

Bruge eksisterende materialer på området

Samarbejdspartnere

Billedskolen

AFUK

Fatter og fabrikken

Flydende By

Baiseliki

Sydhavnskompagniet

Vestia og Settlementets boldklub

 

RESULTATER FRA IDEUDVIKLINGS WORKSHOPS 14. MAJ 2013

Se ideerne fra ideudviklings workshops om OTTO B i tre temaer: Have, Kultur og Bevægelse, nedenfor.

Have-gruppen

Nyttehave og community garden, social bæredygtighed (evt. socioøkonomisk virksomhed) med deltagelse af fx skoler, børnehaver, Settlementet, Vesterbro Byggerne.

Elementer i nytte-have fx: Højbede (jorden er giftig), dyr, fx bier, høns, geder, regnvandsløsninger (LAR), bålplads, drivhus.

Unyttehave – haven er dejlig allerede. Evt. kombi med “højhus” nyttehaver eller pyramide nyttehaver, bl.a. for at lade højbede/nyttehaver tage mindre plads i haven. Haver på småtage og overdækninger med hængekøjer og tegneserier. Højtlæsning, åbne markeder.

Rullende have med udgangspunkt i at en have på OTTO B er midlertidig. Alle elementer rullende, af fx 2 m2,  inklusiv fx elementer til dyr eller kompost osv.

Temahaver:

 • Paradisets have (interaktiv have, ønsketræ, skab ukendte planter)
 • Meditationshave (dufthave, mellemrum)
 • Verdens have (multikulturel have, invitere folk af forskellige nationaliteter til at udsmykke/opdyrke haven i forskellige kulturelle traditioner)
 • Teaterhave
 • Musikhave
 • Medicinhave

 

Shelters eller pavillioner i haven:

 • Gamle tog istandsættes og bruges til mødesteder, haveskure eller en pop up restaurant, hvor der sankes grønt fra højbede i haven til madlavningen. Desuden forslag om istandsat tog udstyret med fuglekasser til de mange fugle i området.
 • At flytte det gamle kontroltårn på sporet bag frugthaven – palæet – ned i haven, der samtidig kan fungere som udsigtstårn over resten af området.
 • Spejder shelters på Otto Busses området.

 

Prototype manifestation: Rullende haver (fx 2 m2 hver). Gruppen talte desuden om en hegning af haven (vs centralværkstedernes produtionsfunktioner mm.).

Kultur-gruppen

Kreative / kunstneriske værksteder og gallerier i Malerhallen – med en ide om at ind i en proces om at få hallen bevaret (DSB har besluttet at nedrive Malerhallen)

Arbejdshaller – byg af store ting

Billedkunstnerparadis

Udendørs galleri og skulptur park

Kunst og lyd installationer

Miljø legeplads med temaet jorden er giftig – fordi det er den

Jordrensnings projekt – ”se jorden”.

Teater performances for børn og voksne evt udendørs

Guerilla film forevisning

Site specifikke forestillinger

Ny cirkus

Lys mm. festivaler,  digte, politik, scener

Workshops m. relevans for billedskoler

Pop up restaurant

Cafe, lektiehjælp

Spillested

Turist Danmark – udstilling af hele området eller hele Danmark

Park ala Highline i NYC, der er lukket om natten

Sikre steder/områder

Der blev desuden talt om ”et kan alt sted” og at det skal være billigt.

Prototype manifestation: Et lysshow på området, kunstnerisk, der kan sætte spot på forskellige potentialer

Bevægelses-gruppen

Tre sports-aktiviteter var i fokus:

 • Fodbold (Boldklubben Vestia har et forslag om et større antal fodboldbaner på området)
 • Skatepark
 • Bikepark

 

Skatepark: Overdækket, bygget af genbrugsmaterialer m inddragelse af unge til nedrivning og genopbygning af Malerhallen. DSB har således besluttet at nedrive malerhallen, som både skatepark og bikepark fokuserede på. Forslaget er at pille de gamle bygninger fra hinanden og bruge materialerne til projektet. Alternativ: nyt tag, da grunden til at DSB vil nedrive malerhallen er at den efter en brand har et tag, som gør den ubrugelig.

Bikepark: Indendørs, Cyklernes DGI park, foreslået i malerhallen. Med faciliteter for mtb, bmx, fixie olign.

Andre ideer:

 • Hardball bane bygget af genbrugsmaterialer.
 • Teater, akrobatik, parkour.

 

Generelt blev efterlyst indendørs områder til skate, cykel, rulle og meget mere.

Der var generelt fokus på brugerstyrede aktiviteter med involvering og styrkelse af medansvar.

Desuden talte gruppen om adgang til området i forlængelse af temaet bevægelse. Brug for nemmere adgang til området. Overgang over Enghavevej.

Gruppen talte desuden om behovet for et hegn (vs centralværkstedernes produktionsfunktioner) og at lukke området af med et genbrugshegn.

Prototype manifestation: Fx byg af mindre skaterampe.

Skriv en kommentar