www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
VESTERBROPULJEN

En del af Lokaludvalgets samlede puljemidler går til arrangementer, som Lokaludvalget selv står bag. Men en del af midlerne er samlet i vores to puljer, som du kan søge!

HVEM KAN SØGE?

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår på Vesterbro, har en klar Vesterbrovinkel og er med til at styrke og udvikle Vesterbros identitet.

TO PULJER

Vesterbropuljen er for alle projekter over 15.000,- og der er frist cirka fem gange om året. Sædvanligvis 15. januar, 15. april, 15. maj, 15. august og 15. oktober. Ansøgninger behandles omtrent en måned efter ansøgningsfristen.
Lillepuljen er for alle de projekter, der er på maks. 15.000,- og der er frist cirka hver anden måned. Første frist var den 15. april. Resten af året er fristerne 15. maj, 15. august, 15. oktober, 1. december. Ansøgningerne behandles inden for en 7-10 dage efter fristen, så søger du Lillepuljen, får du hurtigt svar.

Bemærk, at der ikke ydes støtte til nogen form for aflønning af kommunale medarbejdere, hverken i forbindelse med udførelse af ordinære driftsopgaver eller afholdelse af ekstraordinære projekter.

Ansøgning

  • Husk, at du skal gemme skemaet med din projekttitel på din computer, før du kan tilføje tekst i ansøgningsskemaet.
  • Sørg for, at du har den mest opdaterede version af Adobe Reader – download her
  • Vær opmærksom på, at ansøgers navn og projekttitel samt en kort beskrivelse af projektet fremgår af lokaludvalgets dagsorden, som er offentlig tilgængelig på Københavns Kommunes  hjemmeside.
  • Husk arrangementstilladelse, hvis dit projekt skal foregå i det offentlige rum – vejledning og ansøgning
  • Der skal indgå frivillige kræfter i projektet og det skal fremgå af ansøgningen
  • Send din ansøgning vedhæftet til vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk