www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
VESTERBROPULJEN

SØG PENGE TIL EN GOD IDÉ
En del af Lokaludvalgets samlede puljemidler går til arrangementer, som Lokaludvalget selv står bag. Men en del af midlerne er samlet i Vesterbropuljen, som du kan søge!

HVEM KAN SØGE?
Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår på Vesterbro, har en klar Vesterbrovinkel og er med til at styrke og udvikle Vesterbros identitet.

HVAD SKAL PULJEMIDLERNE BRUGES TIL?
Hvis dig og din idé tildeles puljemidler, skal de anvendes til følgende aktiviteter for Vesterbroborgere og brugere:

 • Tværgående
 • Bydelsrelaterede
 • Dialogskabende
 • Netværksdannende
Bemærk, at der ikke ydes støtte til nogen form for aflønning af kommunale medarbejdere, hverken i forbindelse med udførelse af ordinære driftsopgaver eller afholdelse af ekstraordinære projekter.

FØR DU UDFYLDER DIN ANSØGNING

Vi glæder os til at samarbejde med dig. Start med at læse puljeguiden grundigt igennem, før du sender din ansøgning til Lokaludvalget Vesterbropuljeguide.

Læs  også vores guide til et miljøvenligt arrangement

ANSØGNING
Du skal ansøge via vores ansøgningsskema. Det er en pdf, der er mulig at tekst og cifre i.

 • Husk, at du skal gemme skemaet med din projekttitel på din computer, før du kan tilføje tekst i ansøgningsskemaet.
 • Sørg for, at du har den mest opdaterede version af Adobe Reader – download her
 • Ansøgningskemaet skal sendes til vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk
 • Bemærk, at der går en måned før din ansøgning behandles fra puljefristen. Kontroller derfor at dit projekts afholdelse ikke ligger for tæt på behandlingsdatoen. Kontakt os, hvis du er i tvivl.
 • Vær opmærksom på, at ansøgers navn og projekttitel samt beskrivelse af projektet fremgår af lokaludvalgets dagsorden, som er offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside.
 • Husk arrangementstilladelse, hvis dit projekt skal foregå i det offentlige rum – vejledning og ansøgning

TJEK DIN ANSØGNING

Vi har en hurtig behandlingstid, du skal bare sørge for at læse din ansøgning igennem en ekstra gang. Tjek at afholdelsesdato er efter uddeling af puljemidlerne, at budgettet hænger sammen, og ikke mindst om projektet har Vesterbro-relevans. I værste fald kan behovet for at indhente manglende information betyde, at ansøgningen først kan blive behandlet på et senere møde.

TILDELT STØTTE

Får du tildelt støtte til dit projekt, modtager du et svarbrev inden for en uge efter behandlingen på lokaludvalgsmødet og du kan også tjekke på lokaludvalgets facebookside, hvem der modtager bevillinger. Hvis du får tildelt puljemidler modtager du sammen med svarbrevet et evaluerings og regnskabskema.

 • Skemaet skal udfyldes inden den endelige støtte kan udbetales.
 • Evaluerings og regnskabskema skal sendes til sekretariatet
 • Send PR- og billedmateriale til Christine Hovgaard Jensen via fællespostkassen
 • Kontakt  sekretariatet, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med ansøgningsprocessen
 • Sekretariatet skal have evaluering og regnskab i hænde senest en måned efter afholdelse – ellers kan støtten i værste fald frafalde. Bemærk, hvis dit projekt afholdes efter 1. november, skal vi have dit regnskab senest den 15. december. I får en mail herom inden den dato, I har angivet, at jeres projekt afsluttes, da I søgte støtten. Andet kan være individuelt aftalt med sekretariatet.

Alle ovenstående henvendelser skal ske til vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk