www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Lokaludvalgets sammensætning

Lokaludvalg har 23 medlemmer, der er valgt for fire år ad gangen. Lokaludvalgenes valgperiode følger kommunalvalgscyklussen. Hvert af de politiske partier, der er repræsenteret i Københavns Borgerrepræsentation efter et kommunalvalg, får en lokal repræsentant i lokaludvalget, og resten af lokaludvalgets medlemmer er repræsentanter for bydelens bestyrelser, foreninger, netværk osv. For hvert lokaludvalgsmedlem er der desuden valgt en eller to suppleanter.

Hvis du vil i kontakt med et lokaludvalgsmedlem eller en suppleant og mangler kontaktoplysninger, kan du i stedet kontakte sekretariatet på vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk

Formandskab

Formand –  Thomas Warburg, SF

1. næstformand – Thomas Egholm, Enhedslisten

2. næstformand – Vakant

 Lokaludvalgets medlemmer

POLITISKE PARTIER    
Parti Repræsentant Email
Socialdemokraterne  Alexander Stürup Korup Send mail
1. suppleant Lasse Bjerg Jørgensen
Radikale Venstre Malene Mørkbak Bruun Send mail
1. suppleant Brian Fabricius Send mail
Konservative Frans Luja Madsen
1. suppleant Andreas Boisen
Socialistisk Folkeparti (formand) Thomas Warburg Send mail
Dansk Folkeparti
Enhedslisten Thomas Egholm Send mail
1. suppleant Ken Poulsen
2. suppleant Michael Cholewa-Madsen
Venstre Jimmy Sindahl
1. suppleant Lasse Thernøe
Liberal Alliance  Kristian Malling Granov Send mail

 

Teknik og Miljø
Status Forening Repræsentant Email
Medlem Københavns Fødevarefællesskab, Vesterbro Heidi Bjerg Gregersen Send mail
1. suppleant Ottilias Have Sine Bjerregaard Sørensen
2. suppleant Københavns Fødevarefællesskab, Vesterbro Ruben Hidalgo send mail
Medlem Vesterbros Handelsforening Erik Willumsgaard
1. suppleant Gårdlauget i Hedebygadekarreen Erik Hegelund-Frederiksen Send mail
Medlem AB Rosenåen Anne Mette W. Nielsen Send mail
1. suppleant AB Rosenåen Mads Kjædegaard
Medlem Vesterbro Trafik og Byrumsgruppe Bruno Anders Schwede Send mail
1. suppleant Trafik- og Byrumsgruppen Erik Boysen
2. suppleant Trafik- og Byrumsgruppen Stinna Gammelgaard
Medlem Husejerforeningen Humleby Per Skovgaard Andersen Send mail
1. suppleant Husejerforeningen Humleby Per Vesterberg
Medlem Tante Agenda Henrik Nordentoft Mikkelsen Send mail

 

Social og Sundhed  
Status Forening Repræsentant Email
Medlem FISKEN – Værested og Fritidsjobformidling Ena Juhl Send mail
1. suppleant FISKEN – Værested og Fritidsjobformidling Muneeza Rosendal
2. suppleant Frivilligcenter VSV Helle Gerber Send mail
Medlem Settlementet Carsten Clausen Send mail
1. suppleant Settlementet Jakob Hjuler Tamsmark
2. suppleant Settlementet Rikke Baker
Medlem Mændenes Hjem Ivan Christensen Send mail
Medlem Klippen Allan Frederiksen Send mail
Medlem ÆldreSagen Kbh City – A-Huset Svend Erik Gimm Send mail

 

Kultur Fritid og Børn
Status Forening Repræsentant Email
Medlem Boldklubben Vestia Mikael Stenstrup Send mail
1. suppleant Boldklubben Vestia Lone Billehøj
2. suppleant           – Emil Hee Stenstrup
Medlem Vesterbro Lokalhistoriske Forening Ole Steen Rindtoft Send mail
1. suppleant Kulturværkstedet Dagmar Anni Brinkløv
2. suppleant Kulturværkstedet Dagmar Sofie Bohm
Medlem Jazzforeningen MS Congo Mathias Lund Bach Send mail
1. suppleant Jazzforeningen MS Congo Birgitte Dengsø Toft-Pedersen
2. suppleant Jazzforeningen MS Congo Lise Kroner
Medlem Andelsforeningen, A/B Stampesgade 5 (1. næstformand) Mia Rosenkilde Nielsen Send mail
1. suppleant Casa Latinoamericana Herbert Pinto Send mail
2. suppleant Skydebanegade Andelsforening Mette Rathsach
Medlem Boligforeningen 3B – Afdeling 1-6082 – Porthuset Knud Holt Nielsen Send mail
1. suppleant Vesterbro Sogn Bente Braarud
2. suppleant Uafhængige scenekunstnere Maria Ciccia Smidl