www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Bløde trafikanter til og fra Carlsberg – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget ønsker, at der under udviklingen af Carlsberg kommer større fokus på prioritering af bløde trafikanter.

[Mere…]


Liv i havnen – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget ønsker, at bydelens havneområder får bedre og flere muligheder for rekreation, ophold og leg.

[Mere…]


Cyklister, grønne forbindelser og vejtræer – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget ønsker en Vesterbro Cykel- og vejtræs-pakke, så alle missing links mellem cykelstier lukkes og der bliver flere vejtræer på Vesterbro.

[Mere…]


Otto Busses vej – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget foreslår, at godsbaneterrænet sydvest for Otto Bussesvej omdannes til et parkområde med mulighed for rekreation, idræt, kulturaktiviteter og kreative erhverv. Altsammen ovenpå et stort bassin til opstuvning af regnvand.

[Mere…]


Kødbyen – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Mange lejere peger på, at det er nødvendigt at udforme en helhedsplan for hele Kødbyen i tæt samarbejde mellem lokaludvalget, lejere, naboer og forvaltninger.

[Mere…]


Helhedsplan for byrummet foran Hovedbanen – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Der skal rettes op på, at området ved Hovedbanegårdens udgang mod Istedgade er nedslidt og føles utrygt for mange mennesker.

[Mere…]


Istedgade – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Istedgade er en af Københavns ’strøggader’. Den skal omlægges, så der bliver bedre forhold for bløde trafikanter og risikoen for oversvømmelser af gaden mindskes.

[Mere…]


Inklusion, mangfoldighed og innovation – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget ønsker at danne nye rammer for vesterbroernes deltagelse i udviklingen af bydelen, så flere borgere kan være med til at skabe innovation og nye, kreative interventioner i byrummet. [Mere…]