www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Otto Busses vej – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget foreslår, at godsbaneterrænet sydvest for Otto Bussesvej omdannes til et parkområde med mulighed for rekreation, idræt, kulturaktiviteter og kreative erhverv. Altsammen ovenpå et stort bassin til opstuvning af regnvand.

[Mere…]


Kødbyen – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Mange lejere peger på, at det er nødvendigt at udforme en helhedsplan for hele Kødbyen i tæt samarbejde mellem lokaludvalget, lejere, naboer og forvaltninger.

[Mere…]


Helhedsplan for byrummet foran Hovedbanen – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Der skal rettes op på, at området ved Hovedbanegårdens udgang mod Istedgade er nedslidt og føles utrygt for mange mennesker.

[Mere…]


Istedgade – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Istedgade er en af Københavns ’strøggader’. Den skal omlægges, så der bliver bedre forhold for bløde trafikanter og risikoen for oversvømmelser af gaden mindskes.

[Mere…]


Inklusion, mangfoldighed og innovation – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget ønsker at danne nye rammer for vesterbroernes deltagelse i udviklingen af bydelen, så flere borgere kan være med til at skabe innovation og nye, kreative interventioner i byrummet. [Mere…]


Kontaktsted for Østarbejdere – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Der bør oprettes et kontaktsted, hvor østarbejdere og andre immigranter kan oplyses om rettigheder og pligter.

[Mere…]


Stofindtagelsesrum på Halmtorvet – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget ønsker at Halmtorvet 15 el. 17 omdannes til et hus med aktiviteter målrettet gruppen af udsatte stofbrugere.

[Mere…]


Skoler og institutioner – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Der er brug for flere skoler og institutioner på indre Vesterbro

[Mere…]